keskiviikko 26. huhtikuuta 2017

Alkoholia ja politiikkaa, osa 2

Helsingin hovioikeus antoi tällä viikolla tuomionsa ns. Alkotaxi-jutussa, jossa käsiteltiin Virosta käsin toimineen yrittäjän harjoittamaa alkoholin etämyyntiä Suomeen. Olen viitannut tapaukseen jo aiemmin; viimeksi, kun siitä kirjoitin, tilanne oli se, että hovioikeus oli pyytänyt ja saanut EU:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisun, joka velvoitti sen punnitsemaan omassa ratkaisussaan Suomen alkoholilainsäädäntöä suhteessa tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen EU:n sisällä. Pohjimmiltaan puntarissa oli se, ovatko Alkon monopoli (poikkeuksineen) ja mietojen alkoholijuomien myyntilupajärjestelmä perusteltavissa kansanterveydellisin syin, jolloin vapaan liikkuvuuden rajoittamisen voitaisiin niiden osalta katsoa olevan sopusoinnussa EU-oikeuden kanssa.

Helsingin hovioikeus. (Lähde: Wikimedia Commons,
kuvaaja: MakeF. Julkaistu lisenssillä CC BY-SA 4.0.)
Hovioikeus päätyi lopulta ratkaisuun, johon kukaan (paitsi ehkä suomalaiset marjaviinien tuottajat) ei liene täysin tyytyväinen: Alkon asemaa ei lähdetty horjuttamaan, mutta sen sijaan käräjäoikeuden langettamaa tuomiota alkoholirikoksesta lievennettiin sillä perusteella, että kiinteän myyntipaikan vaatimus myyntiluvan saamisen edellytyksenä katsottiin tarpeettoman rajoittavaksi ja siten EU-oikeuden vastaiseksi. Alle 4,7-prosenttisten juomien etämyynnille EU-maista Suomeen ei siis olisi mitään periaatteellista estettä, ja samalla kaiketi avautuisi uudenlaisia mahdollisuuksia myös kotimaisille toimijoille, jotka haluaisivat kaupitella suomalaisille mietoja juomia jotenkin muuten kuin perinteiseen tapaan.

Drinkkiainesten saatavuuden kannalta käänne on tietenkin aika lailla yhtä tyhjän kanssa, viinat ja liköörit kun pitäisi lainkuuliaisen kansalaisen edelleenkin hankkia joko Alkosta, matkustajatuontina tai tolkuttoman hankalaksi tehtynä etäostona. Siitä huolimatta oikeuden päätös on aivan ilmeinen piikki alkoholipolitiikan portinvartijoiden lihassa, ja vaikka valtiovallan edustajat ovat kommenteissaan toistaiseksi lähinnä huomauttaneet, ettei päätös ole vielä lainvoimainen, on vaikea nähdä, miten se voisi olla vaikuttamatta meneillään olevaan alkoholilain uudistuksen valmisteluun. Odotettavissa toki on, että juttu ainakin yritetään viedä vielä korkeimman oikeuden käsiteltäväksi, joten viimeistä sanaa ei ole sanottu ainakaan ennen kuin tiedetään, heruuko kummallekaan osapuolelle valituslupaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti